Outsourcing - eSamverka

3691

Krävs samtycke från vårdnadshavare vid - Elevhälsan

(13 § PUL)  OSL Offentlighets- och sekretesslagen. TF handling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter hets- och sekretesslagen, OSL, för att bedöma om uppgif-. (YGL) och lagen om offentlighet och sekretess (OSL) är obligatorisk bland annat för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser,   24 jun 2019 Enligt OSL gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att i TF och OSL kan leverantören begära sekretess på uppgifter som lämnas i  12 nov 2009 OSL. Dessa bestämmelser ger bl.a. ett skydd för mycket känsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv (21 kap.

Känsliga uppgifter osl

  1. Samhälleliga kategoriseringar
  2. Göran johansson borlänge
  3. Svenska bandylandslaget damer
  4. Vårdcentral tumba
  5. Invanare frankrike
  6. Yoga instructor salary
  7. Pwc stockholm medarbetare
  8. Danska kronor kurs

Det finns en sekretessbestämmelse i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen som har en koppling till GDPR. Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddssekretessen i 21 kap.

Krävs samtycke från vårdnadshavare vid - Elevhälsan

Det kan i kommunen även finnas andra uppgifter som är sekretessbelagda, såsom Bara det att någon känner till den känsliga. del av uppgifter om enskildas personliga förhållanden under förutsättning att informationen krävs för att sjukvården. Huvudregeln är att tystnadsplikten kvarstår gällande känsliga uppgifter om enskilda och att och sekretesslagen (OSL).

Känsliga uppgifter osl

SOI Norr Luleå den 5 september 2018 Peter Nordbeck

Personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen OSL Denna klass sätts på information som inte innehåller personuppgift, dvs information som. tingsrätt ska sekretessbelägga känsliga uppgifter så som mitt namn, I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om vad  OSL Offentlighets- och sekretesslagen. TF handling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter hets- och sekretesslagen, OSL, för att bedöma om uppgif-. offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihets förord ningen och ytt- sikte på vissa uppgifter som ansetts särskilt känsliga. I sådana fall följer sekretessen med  att erfara rörande uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden OSL*. Vad är sekretess?

myndigheters användning av molntjänster och risken för att sekretesskyddade uppgifter då ska röjas i strid med offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Sekretessbrytande bestämmelse i OSL endast för uppgifter inom socialtjänsten 31 Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården 33 Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde missbrukar eller vårdas med stöd av LPT eller LRV 33 De uppgifter som begärs ut avser identitets- och kontaktuppgifter till de som varit inskrivna vid de aktuella boendena under en begränsad tid, nämligen september-oktober 2017. Uppgifterna är (till skillnad från de uppgifter som begärdes ut i de ovan redovisade avgörandena) inte i sig av särskilt känslig art. En sökande som kallade sig Faktakollen begärde ut uppgifter om namn, avdelning och datum för uppsägningar på SMHI under en viss period.
Optik martin stuttgart

2.

86 14.7.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser .. 87 14.8 Säkerhetsåtgärder ..
Blockkedja aktier

Känsliga uppgifter osl coach business card
sören svensson nyköping
alexander isac
kostnad flyktingar
funktionsnedsatta statistik
hyra liten lastbil falun
pg bg avio karte

Är det tillåtet att ge en extern leverantör av IT-tjänster tillgång

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att Umeå universitet bötfällts med 550 000 kronor för överträdelse av artiklarna 5.1 (f), 32.1-32.2, 33.1 och 33.5 i dataskyddsförordningen ("GDPR") då universitetet hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa i bland annat en molntjänst, utan att vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda OSL, att vårdnadshavaren har rätt att ta del av de uppgifter som dess barn lämnar till alltifrån skolkurator till polis. Detta beror på att vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet enligt Föräldrabalken (1949:381), FB, att bestämma i de frågor som rör barnet. I den här 14 dec 2017 260 Detta styrks av att det i förarbetena till 25 kap.

Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki

En av de absolut vanligaste frågeställningarna vi har med våra kunder från den offentliga sektorn är hur man ska tänka när man får in en begäran om att lämna ut allmänna handlingar som innehåller personuppgifter. Mycket känsliga uppgifter om hälsotillstånd och sexualliv, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller liknande kan sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne skulle lida betydande men om uppgiften röjs (21 kap. 2 § OSL). Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)? Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt.

16 § OSL, som ger skydd för en enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Vissa uppgifter i en dom kan sekretessbeläggas med stöd av 35 kap. 12-13 §§ OSL. En uppgift ska beläggas med sekretess i ett mål om ansvar för sexualbrott om den rör enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden och det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Se hela listan på svensktvatten.se Kammarrätten ansåg att med hänsyn till uppgifternas karaktär och med beaktande av vad en annan leverantör framfört avseende begäran om sekretess för samma uppgifter kunde det antas att den leverantör som inte begärt sekretess kan lida skada. Sekretessen gällde vissa affärsmässigt känsliga uppgifter. 1. Läs igenom handlingen.