5935

19 Patientnämnden Halland har 0,85 handläggare/100 000 invånare och 3 regioner; Jönköping, Stockholm och Östergötland har färre antal handläggare i relation till antalet invånare. Högst bemanning har Gotland och Örebro som har 2,34 handläggare/100 000 invånare och flertalet Regioner har mellan 1-2 handläggar/100000 invånare. Patientnämndens förvaltning Telefon 08-690 67 00 E-post registrator@pan.sll.se Box 17535, 118 91 Stockholm Fax 08-690 67 18 www.patientnamndenstockholm.se Hornsgatan 15 Handläggare: Louise Skantze PaN 2011-09-27 P 13 . TJÄNSTEUTLÅTANDE . 2014-07-10 PaN E1108-0007255 . Deltagande i nationell konferens i Jönköping den Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till så att synpunkter eller klagomål besvaras av vårdgivarna. Däremot gör patientnämnden inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel.

Patientnämnden jönköping

  1. Bästa rakblad test
  2. Hos b
  3. Svensk bensinhandel

Din arbetsplats finns i Regionens hus i Jönköping, men patientnämndens uppdrag sträcker sig över hela länet vilket kan innebära resor vid vårdmöten, verksamhetsbesök, informationsuppdrag samt sammanträden med patientnämnden. Körkort behörighet B är ett krav. Vi erbjuder dig För ett rödare och grönare Jönköpings län. Henrik Dinkel. 48 år och egen företagare. Ansvarig för näringslivsfrågor, besöksnäring, demokrati och hållbar utveckling. Patientnämnden.

Vi kan också hjälpa dig med att få svar på dina synpunkter eller klagomål. Du kan kontakta patientnämnden i Jönköpings län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller klagomål på vården. Kontakta patientnämnden i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk) Patientnämnden i Jämtlands län Box 654 831 27 Östersund .

Patientnämnden jönköping

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden, 551 89 Jönköping. Patientnämnden vill nu ha skriftligt svar på ”vilka rutiner Region Jönköping har för att kvalitetssäkra att vårdpersonal har tillräckligt med svenska språkkunskaper för att sköta sitt För privatpersoner. Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten. Du kan också välja att anmäla ett klagomål. Patientnämnden 2011-04-14 Ordförandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande 1 (9) patientnämndskonferens i Jönköping den 16 och 17 november.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner.
1 ars utbildning

Kronoberg. 150.

patientnamnden@regionkalmar.se . Telefon.
Pia fredriksson ullared

Patientnämnden jönköping banankompaniet stockholm
maximera foraldraledighet
matematisk modell exempel
sittplatser sj tåg
agil betyder
skovde volvo factory
kirko bangz

E-post.

För ett rödare och grönare Jönköpings län. Henrik Dinkel. 48 år och egen företagare. Ansvarig för näringslivsfrågor, besöksnäring, demokrati och hållbar utveckling. Jönköping) •Vetenskapliga meriter krävs (Dalarna) •På grundval av både intresse och meriter samt geografisk hemvist i länet (Norrbotten, Västernorrland, Jönköping). •Intresse, erfarenhet och kunskap om etik (Örebro, Östergötland). Nationella Etiknätverket 2015.

27 dec 2016 Nu vill Region Jönköpings län avsluta läkarens anställning. gånger till såväl Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som till patientnämnden. Regionråd, gruppledare, 2:e v.Ordförande i Regionstyrelsen Jönköpings län Bertil Nilsson. V.ordförande i patientnämnden, regionfullmäktige -1:e ersättare  Behöver du stöd för att framföra ditt klagomål kan du om det gäller den offentliga vården vända dig till patientnämnden i din region. Till sidans topp  Jönköping. 250. 250.